25 Jul

Meet Kodak

Kolejne spotkanie z cyklu Meet Kodak, 11 edycja. Przyjazna atmosfera i wielu znajomych. Udana Impreza. The next meeting in the series Meet Kodak, season 11. The friendly atmosphere and many friends. Successful Event.