NOWE RASTRY STACCATO NX KODAK®

Rastry STACCATO® budują półtony przy pomocy regularnego i spójnego wzoru. Zastosowanie tego rastra redukuje ziarnistość, przyrost punktu rastrowego i otwiera całą krzywą tonalną.
Implementowanie rastrów STACCATO® eliminuje występowania efektu moiré czy pojawiania się rozetek. Rastry STACCATO® redukują ograniczenia skali szarości i nagłe skoki tonalne, jednocześnie poprawiając głębię koloru.

Jednak największą zaletą tych rastrów jest możliwość drukowania siatek tonalnych jednego obiektu w pięciu, sześciu czy siedmiu kolorach. Oznacza to, że możemy wydrukować zdjęcie naszego produktu w cmyk-u dodając dodatkowo kilka kolorów dodatkowych np. Green lub Orange. Dzięki temu otrzymujemy wydruk o bardzo intensywnej barwie, której nie osiągniemy przy pomocy tradycyjnego rastrowania np. MAXTONE® w druku fleksograficznym.

Mamy do dyspozycji kilka różnych rastrów STACCATO®, które są dostępne w różnych rozdzielczościach.
Posiadają one unikatowe i regularne wzory, które powtarzają się dla kolorów procesowych i kolorów dodatkowych. Wzory te tworzą gładkie przejścia tonalne pozbawione niepożądanych artefaktów.

Wspólnie z Państwem testujemy i wybieramy odpowiedni wzór STACCATO®. Następnie na drodze konsultacji wdrażamy jeden lub kilka z nich aby osiągnąć zamierzony efekt.

Więcej szczegółów?